bedrift

Sykkelvennlig arbeidsplass

Sykkelvennlig arbeidsplass

De ansatte i bedriften Spir på Økern i Oslo leaser elsykler fra Buddy gjennom arbeidsplassen. Spir Konsern har i underkant av 100 ansatte, i tillegg til 45 ansatte i tilrettelagt arbeid. 

Spir sitt samfunnsoppdrag: Sosial og miljømessig bærekraft står sentralt i styringen og utviklingen i Spir. Vi bidrar til at Oslo blir en mer inkluderende by ved å legge til rette for integrering, mangfold og deltakelse i arbeidslivet for alle, uansett funksjonsnivå. Våre tilbud og tjenester kommer innbyggerne i Oslo og samfunnet til gode.

Administrerende direktør i Spir konsern, Maren Berg Kristoffersen deler sine erfaringer med å legge til rette for en sykkelvennlig arbeidsplass.Bilde: Adm. dir. i spir konsern, Maren Berg Kristoffersen Fotograf: Christian Haugnes 
 

Hva inspirerte bedriften til å satse på sykkelprosjektet og tilby de ansatte elsykler?
I Spir har vi mange aktive og engasjerte ansatte, som setter pris på at vi er en arbeidsplass som legger til rette for fysisk aktivitet, og som setter bærekraft høyt. Da vi satte i gang sykkelprosjektet for snart to år siden lå ikke forholdene helt til rette for trygg sykkelparkering og det var ikke spesielt stort fokus på sykling, så det var et behov for å gjøre noen endringer. Det har vært et mål å få ned bilbruken for de som har mulighet til å velge noe annet, og gjøre sykling mer tilgjengelig og attraktivt.

Bymiljøetaten i Oslo Kommune satte i gang et pilotprosjekt i 2022 for å få mer kunnskap om hvordan kommunen mer effektivt kan tilrettelegge for arbeidsreiser uten bruk av bil. Både av hensyn til miljø, helse og effektivitet. Spir søkte om å bli med som pilotbedrift og ble valgt. En del av piloten var å kartlegge de ansattes reisevaner og sette opp tiltak og aktiviteter for å endre disse i en mer «sykkelvennlig» retning. Prosjektet varte ut 2023, og med gode innspill og oppfølging av prosjektgruppa i Bymiljøetaten utarbeidet vi en ordning for å gi økonomisk støtte til ansatte, som ett av flere tiltak som bidrar til å fremme sykling til og i jobb.

Har dere merket noen positive endringer etter at dere satte i gang sykkelprosjektet?
Absolutt! Det er mange fler som sykler i Spir nå, og kollegaer oppmuntrer hverandre til å velge sykkel. Jeg opplever at ansatte setter pris på ordningene, og vi får stadig forslag til forbedringer eller justeringer som gjør det enda bedre å være syklist. Og så har vi klart å gjøre såpass store forbedringer at vi har fått status som «Sykkelvennlig arbeidsplass» av syklistforeningen!

Hvilke tiltak har Spir gjort for å oppmuntre flere ansatte til å velge å sykle?
Det aller viktigste er kanskje å synliggjøre at vi vil være en sykkelvennlig arbeidsplass- og heier på sykling!

En av tingene vi også har gjort i prosjektet er å gi ansatte en time i uka betalt trening i arbeidstid. Det betyr at de som sykler til/fra jobb kan benytte denne timen, så tidsbruken ikke blir et så viktig argument for å velge bil. Vi oppfordrer til fysisk aktivitet og vet at den berømte tidsklemma er en av flere årsaker til at det ikke alltid er mulig å rekke trening i hverdagen. Nå er det mange som trener før de kommer på jobb eller drar litt før for å ta seg en økt.

Vi har også hatt gratis mekkekurs for de som ønsker, der ansatte har fått opplæring i enkel mekking og mulighet for service på egen sykkel. Vi har delt ut sykkelkart over Oslo, og hengt opp plakater rundt om på bygget vårt som oppmuntrer til sykling. Og så er sykkelparkering helt vesentlig, og der holder vi nå på å velge riktig type stativ til vår bruk. Bymiljøetaten har gitt oss mange gode råd og innspill og vi har fått låne ulike typer for å teste. Vi har både innendørs og utendørs sykkelparkering- det skal føles trygt å parkere sykkelen på jobb. Garderobene våre blir også brukt av syklister- noen ønsker å skifte eller dusje etter sykkelturen, eller henge opp klær til tørk.

Hvorfor valgte dere elsykler fra Buddy?
Vi undersøkte flere leverandører, og både pris og kvalitet var viktig for oss. Vi har fra før samarbeidet med Buddy som har hatt personer fra oss på arbeidspraksis og gitt jobbmuligheter, og det er viktig for oss å velge leverandører som er inkluderende og som er med å støtte vårt samfunnsoppdrag. Vinn-vinn der altså. I tillegg er det veldig praktisk at Buddy ligger nærme Spir, så det er enkelt om man trenger hjelp med noe.

Tips til andre bedrifter som ønsker at flere ansatte sykler til jobb?
Lytt til ansatte og undersøk hva som trengs for å få flere til å sykle! Det kan være små ting som må endres eller forbedres for at det skal være enklere å velge sykkel. Tenk på det som en god investering i de ansatte, og ikke minst som en plikt for miljøet 😊 Nå hadde vi en reisevaneundersøkelse innledningsvis som ga oss masse verdifull informasjon, men vi må fortsette å gjøre forbedringer selv om vi ser at vi har fått til en god endring. Anbefaler å gjøre en kartlegging for å måle effekt av tiltak, og ikke minst gi ansatte en mulighet til å spille inn tanker og ideer.


Bilde: Jan Mario Martone- markedsansvarlig i Spir. Fotograf: Christian Haugnes

"Jeg er veldig fornøyd med valget om å lease el-sykkel. Det går mye fortere for meg å komme meg til jobb ved å bruke el-sykkel enn å bruke offentlig transport og nesten like fort som å kjøre bil, samtidig som jeg får brukt kroppen. Jeg håper finværet holder seg fremover og gleder meg til å sykle masse fremover både i jobbsammenheng og til og fra jobb."

 

Leser neste

Hvorfor velge elsykkel med beltedrift?
Hvorfor velge sykkelhjelm med MIPS?